khắc phục lỗi quảng cáo đang được xem xét

Comments · 510 Views

khắc phục lỗi quảng cáo đang được xem xét quá 24h

Thông thường các mẫu quảng cáo mất 1h đến 4h để duyệt đủ điều kiện hay không đủ điều kiện, hoặc báo lỗi.

Trường hợp nếu bạn chờ qua 24h mà vẫn gặp tình trạng quảng cáo đang được xem xét: có 2 trường hợp xảy

1 Tài khoản đã bị tạm ngưng ( Nhưng google không thông báo)

2 Chưa xét duyệt thì nhờ nhân viên google hỗ trợ.

 

Cách kiếm tra tài khoản bạn đang ở trường hợp nào

Dùng link  https://support.google.com/google-ads/workflow/9416245

Chọn tài khoản cần kiểm tra bấm nút tiếp theo

Chọn Gủi yêu cầu xem xét.

 

Đến bước này cứ làm theo yêu cầu của Google nhé

Cách kiểm tra tài khoản bạn có bị tạm ngưng chưa

Dùng link này https://support.google.com/google-ads/contact/other_none

Đây là cách dành để kiểm tra cho các tài khoản đã bị tạm ngưng nhưng google không báo.

Còn lý do để tạm ngưng tài khoản thì rất nhiều nha các bạn.

 Nguồn khắc phục lỗi quảng cáo đang được xem xét quá 24h

Comments

Warning! Spam is strictly prohibited. Posts will be deleted